ماوس لاجیتک آبی MOUSE M525

ماوس لاجیتک آبی MOUSE M525 از طریق گیرنده USB receiver به دستگاه مورد نظر شما متصل می شود.

PN: 910-002698