ماوس لاجیتک قرمز MOUSE M235

ماوس لاجیتک قرمز MOUSE M235 از طریق گیرنده USB receiver به دستگاه مورد نظر شما متصل می شود.

PN: 910-002496

دسته: