کابل تبدیل USB به لایتنینگ ایکس او مدل NB27 به طول 1 متر

  • نوع رابط:لایتنینگ
  • نوع کانکتور:لایتنینگ