کابل تبدیل USB به لایتینگ بروفون مدل BX19 طول 1 متر

  • نوع رابط:لایتنینگ