در هنگام استفاده از این ماوس دست شما و عملکرد موس از تاچ پد لپ تاپ سریعتر خواهد بود.

PN: 910-002943